> Nieuws

Nieuws

Landelijk nieuws

Zorgorganisatie Vanboeijen en SBB ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Als erkend leerbedrijf vindt Vanboeijen het belangrijk dat de kwaliteit van opleiden hoog is. Samen met SBB wil zij daarom een kwaliteitsslag maken in het algehele bpv-beleid.

08-09-2020 | Lees meer
Foto: Niels de Vries
Landelijk nieuws

In Friesland kunnen mensen met vragen over een carrièrewending terecht bij het UWV en bij het Leerwerkloket Fryslân, waarin UWV, opleidingscentra, provincie en gemeenten samenwerken. Er komen al veel informatieverzoeken binnen.

Loopbaanadviseur Nelia Vos van het Leerwerkloket Fryslân, waarin het UWV, de Friese gemeenten en de opleidingscentra (ROC’s) samenwerken, merkt dat de vraag naar omscholing de laatste weken toeneemt.

,,Mensen waren eerst verlamd, maar komen nu in actie.’’ Bij het Leerwerkloket wordt naar twee dingen gekeken: wat is een kansrijk beroep en waar wordt een werkzoekende zelf gelukkig van?, legt Vos uit. Er zijn testen, gesprekken en assessments die worden afgenomen.

31-08-2020 | Lees meer
Landelijk nieuws

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven kunnen laaggeletterden in biblotheek Kerkrade worden bijgepraat over de mogelijkheden dat te leren.

De Week van Lezen en Schrijven wordt van 7 tot en met 11 september gehouden. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen er moeite mee. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met omgaan met een computer of de mobiele telefoon. In Kerkrade gaat het om 16 procent van de volwassen inwoners.

18-08-2020 | Lees meer
Regionaal nieuws
Leerwerkloket: Leren en Werken Drechtsteden

De gevolgen van de coronamaatregelen op de arbeidsmarkt worden steeds zichtbaarder. Banen
verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. De Leerwerkloketten volgen deze ontwikkelingen op de
voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met loopbaan- en scholingsadvies. Onafhankelijk en
kosteloos; zoals wij dat al vijftien jaar doen.
Op 1 augustus is de regeling NL Leert Door van start gegaan. Hiermee wordt het nog makkelijker om
je te ontwikkelen. Naast het kosteloze loopbaan- en scholingsadvies van het Leerwerkloket, kun je nu

12-08-2020 | Lees meer
Regionaal nieuws
Leerwerkloket: Leren en Werken Drechtsteden

Als werkgever wil je kundige en gemotiveerde mensen op de juiste plek. Hiervoor is scholing en
ontwikkeling van je werknemers essentieel. Ontwikkeling van jouw werknemers brengt je organisatie
naar een hoger niveau en verhoogt de productiviteit. Het motiveert en bindt medewerkers.
Door technologische verandering, globalisering, vergrijzing en maatschappelijke uitdagingen als de
energietransitie verandert de arbeidsmarkt voortdurend. Ook heeft de coronacrisis grote gevolgen

12-08-2020 | Lees meer

Pagina's