Iphone in vrouwenhand

> Opleiding & Werk

Opleiding & Werk

Bol of BLL, welke leerweg kies jij?

 

Doe mee(r) met uw talent

Zoekt u een (andere) baan en wilt u werken én leren combineren?

 • Leerbaan
  Misschien kunt u al beginnen met duaal leren (BBL). Dat is de term voor werken en leren tegelijk. U werkt minimaal drie dagen per week bij een bedrijf én volgt een opleiding.
   
 • Direct een leerbaan zoeken?
  Voor leerbanen en vacatures, zie tapblad Vacatures
   
 • Geen onnodig lange opleiding
  Leren doet u elke dag. Daarom is het belangrijk dat er zo efficiënt mogelijk wordt opgeleid. Geen jarenlange opleiding met leerstof die u wellicht al lang beheerst

Voor werkzoekenden, werknemers en scholieren

De overheid, het bedrijfsleven, UWV en gemeenten willen werkend leren stimuleren door middel van financiële regelingen. De financiële regelingen die afgestemd zijn op werkzoekenden, werknemers en scholieren vind je hier. Jouw situatie bepaalt welke regelingen er voor jou van toepassing zijn.

Situaties

1. Ik wil een voltijd mbo opleiding doen (BOL) en ben tussen de 18 en 30 jaar oud

Dan heb je recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Volg je een mbo-opleiding op niveau 1 of 2, dan is je studiefinanciering een gift. Wel betaal je eventuele leningen terug. Voor niveau 3 en 4 is de studiefinanciering een prestatiebeurs, dit betekent dat je studiefinanciering pas een gift wordt als je je diploma hebt gehaald. Ook je studentenreisproduct valt onder deze regelingen.
Volg je een opleiding in het mbo, dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Wil je erna doorstuderen en naar het hbo, dan heb je opnieuw recht op 4 jaar studiefinanciering en een studentenreisproduct. 

2. Ik wil een voltijd of duale opleiding aan een hogeschool of universiteit volgen en ben jonger dan 30 jaar

Je hebt recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Studiefinanciering voor het hbo en de universiteit is een studievoorschot. Dit betekent dat je de studiefinanciering moet terugbetalen als je klaar bent met je studie. Wel is er nog steeds een aanvullende beurs, wat een prestatiebeurs is, haal je binnen 10 jaar je diploma dan hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen.

Nog geen 18? Dan ontvang je studiefinanciering het kwartaal na de startdatum van je studie. Start je op het hbo of de universiteit dan heb je 4 jaar recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct. Daarnaast heb je één jaar extra recht op je studentenreisproduct als je een hbo opleiding volgt en in het eerste jaar van je leenfase zit. De leenfase start na je prestatiebeurs, je hebt dan geen recht meer op studiefinanciering en leent extra bij om je studie te bekostigen. 

3. Ik wil een voltijdopleiding aan het mbo (BOL) volgen, of een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit, maar heb geen recht meer op studiefinanciering

Iedereen tot 55 jaar kan onder bepaalde voorwaarden geld lenen om collegegeld of lesgeld te betalen. Je krijgt het krediet voor de duur van de opleiding. Je kunt het Levenlanglerenkrediet vanaf juni 2017 aanvragen via DUO. De regeling gaat in op 1 augustus 2017 (voor het mbo) en op 1 september 2017 (voor hbo en universiteit). 

Ben je jonger dan 30? Dan kun je het krediet alleen in een van de volgende 2 situaties krijgen:

Je hebt een diploma voor een hbo-bachelor of een universitaire master en gaat nu een 2e opleiding doen aan hbo of universiteit.
Je gaat een deeltijdopleiding doen aan hbo of universiteit.

Daarnaast kun je de kosten aftrekken van de belasting, tenzij ze blijven onder het drempelbedrag van € 250,-.
 

4. Ik ben 26 jaar of jonger, heb een opleiding afgerond en ben op zoek naar een baan

Ben je in de leeftijd van 18 t/m 26 jaar en heb je een opleiding afgerond, dan kun je in een aantal gemeenten aan de slag met de Startersbeurs. De Startersbeurs biedt de mogelijkheid om zes maanden, 32 uur per week, werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze tegen een vergoeding van minimaal € 500,-. In sommige gemeenten spaar je per maand € 100,- voor een opleiding. 

5. Ik ben jonger dan 28 jaar en heb een mbo niveau 4 diploma of lager

Dan is er het STOOF scholingsvoucher. Dit kun je in overleg met het Leerwerkloket (of een andere partner van STOOF) aanvragen. Het is een voucher ter waarde van € 500,- inclusief BTW, die ingezet kan worden voor een cursus of opleiding die arbeidsmarktrelevant is. Dat betekent dat de opleiding nuttig moet zijn voor jouw loopbaan. Er zijn landelijk 300 vouchers beschikbaar.

Daarnaast kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 3).

6. Ik heb een zorgberoep in de langdurige zorg of ik heb een zorgberoep in de langdurige zorg gehad en ontvang vanuit die baan een WW-uitkering of IOW-uitkering

Wanneer je bij UWV staat ingeschreven als werkzoekende kun je gebruik maken van de  scholingsvoucher voor werkzoekende in de langdurige zorg. Met deze scholingsvoucher kun je je laten bij- of omscholen naar een kansberoep. De aanvraag mag maximaal € 2.500,- (inclusief BTW) zijn. 

7. Ik werk in loondienst en raak mijn baan kwijt

Indien de werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen na een dienstverband van 24 maanden of langer ontvang je een transitievergoeding. Je kunt deze vergoeding gebruiken voor scholing of begeleiding bij het vinden van een andere baan. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest. 

Daarnaast kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 3).

8. Ik werk in loondienst en wil een opleiding volgen (werknemers)

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen.

Moet je je opleiding zelf betalen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 3).

9. Ik heb een WW-uitkering

Mogelijk kun je vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht wanneer scholing door UWV als noodzakelijk wordt beoordeeld. Je volgt dan de opleiding gedurende de uitkeringssituatie. Voor de financiering van je opleiding kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 3).

Een andere mogelijkheid is Brug-WW. Met deze regeling kun je je bij je nieuwe werkgever laten omscholen met behoud van je WW-uitkering. De opleiding is noodzakelijk voor het krijgen van deze baan. Je krijgt salaris voor de uren dat je werkt en voor de overige uren, waarin je ook de opleiding volgt, een WW-uitkering. Voor de andere uren heb je geen sollicitatieplicht. 

Er zijn NCOI Coupons beschikbaar voor klanten bij wie het volgen van online trainingen van NCOI kunnen helpen om sneller aan het werk te komen. Een WW-klant kan de coupon inwisselen op de website, waarna hij een jaar lang recht heeft om gratis gebruik te maken van de digitale leeromgeving van Online Academy. Gedurende die periode kan de klant verschillende online trainingen volgen, zoals op het gebied van: persoonlijke effectiviteit, bedrijfskunde/management, communicatie en presentatie. De coupon vertegenwoordigt een waarde van € 200,-. Je ontvangt de coupon via je adviseur werk van UWV of een adviseur van het Leerwerkloket. Er zijn landelijk 750 vouchers beschikbaar.

10. Ik behoor tot één van de doelgroepen uit het doelgroepenregister en heb een mbo niveau 4 diploma of lager.

Dan is er het STOOF scholingsvoucher. Dit kun je in overleg met het Leerwerkloket (of een andere partner van STOOF) aanvragen. Het is een voucher ter waarde van € 500,- inclusief BTW, die ingezet kan worden voor een cursus of opleiding die arbeidsmarktrelevant is. Dat betekent dat de opleiding nuttig moet zijn voor jouw loopbaan. Er zijn landelijk 300 vouchers beschikbaar.

Daarnaast kun je mogelijk gebruik maken van het LevenLangLerenkrediet (zie situatie 3).

11. Ik heb een WIA/WAO/wajong uitkering

Het is aan te raden om over jouw mogelijkheden in gesprek te gaan met je arbeidsdeskundige. Hij/zij kent jouw situatie en weet waar je gebruik van kan maken. Is voor jou een opleiding noodzakelijk voor het vinden van werk, dan betaalt UWV de opleiding

12. Staat jouw situatie er niet tussen?

Dan zijn er waarschijnlijk op dit moment geen landelijke regelingen op jouw situatie van toepassing. Misschien dat jouw gemeente  nog mogelijkheden biedt. Zo niet, dan kun je er voor kiezen om een opleiding zelf te betalen.

Meestal kun je de kosten aftrekken van de belasting, tenzij ze blijven onder het drempelbedrag van € 250,-.

Veel financiële regelingen zijn bestemd voor werkgevers om mensen aan te nemen op een leerbaan of in dienst te houden. Het is goed om voor jezelf te weten op welke financiële regelingen je (toekomstige) werkgever recht heeft wanneer deze jou wil aannemen. Dit levert jullie beiden voordeel op. Vraag naar de‘Financiële regelingen Leren en Werken voor Werkgevers’ bij het Leerwerkloket.

Subsidiecalculator

Begin je met een leerbaan? Bekijk of een (potentiele) werkgever voor een regeling in aanmerking komt als hij jou aanneemt op een leerbaan. Dit kun je berekenen met de subsidiecalculator door de gevraagde gegevens in te voeren.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over het combineren van leren en werken . 

 

Handig om te weten